Previous
Next


HTML Headings

Kisi bhi documents ko start karne ke liye headings ki jarurat hoti hain. HTML main six headings hain, <h1> to <h6>. Inmhe <h1> sabse badi heading hai or <h6> sabse chhoti hai.

  <h1>First Heading</h1>
  <h2>Second Heading</h2>
  <h3>Third Heading</h3>
  <h4>Fourth Heading</h4>
  <h5>Fifth Heading</h5>
  <h6>Sixth Heading</h6>
Try Kare


Ye kuch is prakar se show hoga..
	

First Heading

Second Heading

Third Heading

Fourth Heading

Fifth Heading
Sixth Heading

Paragraph Tag

<p> tag ka use paragraphs ke liye kiya jata hai.

 <p>This is a Paragraph</p>
 
Try Kare


Ye kuch is prakar se show hoga.
 

This is a Paragraph

Image Tag

<img> ka use image ko insert karne ke liye kiya jata hai.

 <img src="link to your image" alt="W3developers" />
 
Try Kare


HTML Links

Links ko ek dusre se jodne ke liye <a> tag ka use kiya jata hai. Ise anchor tag bhi kahate hai.

  <a href="Path of link"> This is a link </a>
Try Kare


Empty Elements

Empty elements un tags ko kaha jata hai jo ek baar open karne par usi jagah close ho jate hai.

 • <br> ka use line break ke liye kiya jata hai.
 • <hr> tag ka use horizontal line ko insert karne ke liye kiya jata hai.
 • <link> Documents ko ek dusre ke saath link karwata hai.
 • <input> tag kisi data ko input krwata hai. e.g. textbox.
 • <meta> tag ka use page description, keywords etc. ke liye hota hai. Ye browser main show nhi hota hai. Ye kewal machine ko understand krwane ke liye use hota hai.
  Inserts a line break <br /> Inserts a line break
  
  Inserts a horizontal line<hr />
	
  <link href="path to document" />
  
  <input type="text" />
  
  <meta charset="UTF-8" />
Try KarePrevious
Next


Still have any doubt you can ask here. (You must be login to your facebook account to comment here.)